โพรไฟล์ QC
Guangdong Zanbo Trade Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 0ตรวจสอบ/ผลการทดสอบ
เราผ่านรายงานการประเมินสิทธิมนุษยชนหลายฉบับโดยไม่คำนึงถึง
ได้รับการประเมิน BSCI, SGS และ LOGO เพียงเล็กน้อย